Projektiranje, automatizacija, izrada, montaža, servis i održavanje procesne opreme

Politika integriranog sustava upravljanja

Društvo TOMO VARGA d.o.o. osnovano je 1994. godine od kada neprekidno razvija svoje poslovanje u području izrade, montaže i održavanja postrojenja, strojeva i opreme u prehrambenoj, farmaceutskoj, kemijskoj i procesnoj industriji.  Želimo biti među vodećim društvima u Hrvatskoj u svom području djelovanja, prepoznatljivi po kvaliteti izrade i sigurnosti svojih proizvoda i pružanju usluga, zadovoljstvu svojih kupaca, brizi o našem utjecaju na okoliš, sigurnosti rada i zaštiti zdravlja radnika, i sigurnosti i kvaliteti naših proizvoda i usluga, razvijati održivo poslovanje i jačati našu društvenu odgovornost. Stoga su ključne odrednice naše Politike:

LJUDSKA PRAVA

Poštujemo i štitimo ljudska prava u skladu s UN Universal Declaration of Human Rights (Opća deklaracija o ljudskim pravima). Poštivanje ljudskih prava je temelj svake naše odluke i aktivnosti.

DRUŠTVENA ODGOVORNOST I ODRŽIVOST

Kontinuirano razmatramo utjecaj svojih aktivnosti i odluka koje donosimo na društvo uključujući i ljudska prava, gospodarstvo i okoliš kako bismo koliko god je to u našoj mogućnosti izbjegli ili smanjili rizik mogućeg negativnog djelovanja. Etično ponašanje - poštenje, pravičnost i integritet temelj su našeg ponašanja.

ZAŠTITA ZDRAVLJA I SIGURNOSTI RADNIKA

Provodimo i stalno nadziremo potrebne uvjete rada s aspekta sigurnosti rada i zaštite zdravlja radnika, te nadziremo potrebne uvjete rada u proizvodnji. Nastojimo poduzimati sve razumne korake, uz sudjelovanje i konzultacije s radnicima i njihovim predstavnicima kako bismo osigurali sigurnost i zdravlje svih naših radnika. Poduzimamo potrebne korake u primjeni procedura kojima se osigurava da naši radnici nisu izloženi dodatnom riziku. Provodimo propisane interne i zakonske mjere sigurnosti na radu kako bismo maksimalno zaštitili zdravlje i sigurnost radnika tijekom radnih aktivnosti. U razmatranje opasnosti vezanih uz zaštitu zdravlja i sigurnosti na radu uključeni su i naši radnici.

OKOLIŠ

Analiziramo aspekte okoliša, stalno nadziremo značajne aspekte okoliša koji mogu imati negativan utjecaj na okoliš u cilju trajnog poboljšavanja upravljanja zaštitom okoliša i sprečavanja onečišćavanja okoliša tijekom našeg rada.

KUPCI

Svakom našem kupcu želimo pružiti individualan pristup u cilju što detaljnijeg upoznavanja njihovih potreba, zahtjeva i očekivanja.

RADNICI

Ulažući kontinuirano u svoj stručni tim, kao svoju najveću vrijednost nastojimo biti društvo u koje ljudi žele doći raditi i educirati se sukladno potrebama i očekivanjima tržišta. Zadovoljni, kompetentni i motivirani radnici su garancija našeg uspjeha.. Svijest o osobnoj odgovornosti radnika za aktivnosti kojima djeluju na integrirani sustav upravljanja bitan je element uspješnosti našeg integriranog sustava upravljanja.

DOBAVLJAČI

Odabrani dobavljači materijala garantiraju kvalitetu i sigurnost svojih proizvoda, te sigurnu, točnu i pravovremenu isporuku. Svi naši ključni dobavljači moraju biti upoznati sa zahtjevima našeg integriranog sustava upravljanja koji se odnose na njihovo područje rada. Od naših dobavljača tražimo odgovorno, etično ponašanje i poštivanje poštenih poslovnih praksi.

PROIZVODI I USLUGE

Odabirom materijala, stručnim radom naših zaposlenika i mjerama nadzora osiguravamo kvalitetu i sigurnost naših proizvoda i usluga. Kontrola kvalitete provodi se od samog razvoja do proizvodnje i isporuke proizvoda i usluge kupcu.

USKLAĐENOST

Pratimo i usklađujemo se sa zakonskim zahtjevima i ostalim zahtjevima (ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001, zahtjevi koje smo si sami postavili…) koji se odnose na naše poslovanje. Uz zakonske i ostale smjernice na koje smo se sami obvezali, uvodimo i niz internih pravila rada kako bismo uspostavili adekvatan standard sigurnosti za naše radnike i osigurali usklađenost organizacije sa primjenjivim zahtjevima.

OPASNOSTI, RIZICI, PRILIKE

Provodimo i stalno nadziremo potrebne uvjete rada s aspekta sigurnosti rada, zaštite zdravlja radnika, zaštite okoliša a u cilju otklanjanja opasnosti i smanjivanju rizika za nastanak ozljeda, za ugrožavanje zdravlja radnika te zaštite okoliša od mogućeg onečišćenja provođenjem naših aktivnosti.
Provodimo utvrđivanje rizika i prilika vezanih i uz kontekst naše organizacije (interni i eksterni), potrebe i očekivanja naših ključnih zaineresiranih strana (kupci, radnici, dobavljači, zakonodavac, društvena zajednica, te ostali poslovni partneri) te planiramo i provodimo aktivnosti kako bismo utvrđene rizike izbjegli ili smanjili njihov negativan utjecaj, a utvrđene prilike maksimalno iskoristili.

VODSTVO

Svakodnevna uključenost uprave i vlasnika u komunikaciju sa svim operativnim razinama.

KOMUNIKACIJA

Poštujemo, razmatramo i odgovaramo na interese svojih ključnih zainteresiranih strana: naših radnika, kupaca, dobavljača, društvene zajednice u kojoj djelujemo, zakonodavca, ostalih poslovnih partnera, te ostalih strana koje smatraju da naša organizacija svojim djelovanjem utječe ili može utjecati na njih. Osigurani su modeli komunikacije za naše radnike kroz koje mogu izraziti svoja mišljenja, prijedloge, zabrinutost za bilo koje područje aktivnosti naše organizacije, javno ili anonimno.

TRAJNA POBOLJŠANJA / KVALITETA

Usvajanjem pristupa razmišljanja temeljenog na rizicima i prilikama stvarati trajna poboljšanja u našem radu. Postavljati jasne, mjerljive, vremenski ograničene i razumno ambiciozne ciljeve, te pratiti njihovo ostvarivanje.

Zagreb, 01. 07. 2022.

Tomislav Varga, direktor društva